UNCTAD tutkimus- ja teknisen avun rahasto
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.02.2014

UNCTAD tutkimus- ja teknisen avun rahasto

Kuvaus

Auttaa kehitysmaita integroitumaan paremmin maailmantalouteen ja kauppaan. UNCTAD tukee kehitysmaita monipuolisella tavalla kauppa- ja kehityskysymyksissä. UNCTAD:in päätehtävät jaetaan kolmeen osaan: 1) keskustelufoorumi hallitusten välisissä neuvotteluissa; 2) tutkimus, politiikan analysointi sekä tilastointi; sekä 3) tekninen apu. UNCTAD:n on vuosikymmenten aikana profiloitunut erityisesti kehitysmaiden äänitorvena kauppa ja kehitys -kysymyksissä. Suomi on yksi järjestön tärkeimpiä rahoittajia ja vaikuttanut aktiivisesti UNCTADin uudistumiseen viime vuosina mm. painottaen tulosjohtamisjärjestelmien parantamista. Presidentti Tarja Halonen oli rinnakkaispuheenjohtajana UNCTADin ja kehitysmaiden roolia globaalissa taloudessa pohtivassa eminenttipaneelissa 2012-2013. Suomen tuki UNCTADin tutkimus- ja kehitysohjelmiin jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: A) Investoinnit ja yrittäjyys; B) tietoyhteiskunta ja kehitys; C) Virtual Institute –yliopisto-ohjelma sekä sukupuolten välinen tasa-arvo sekä D) WTO-liittymiset. Aikaisemmalla tuella on mm. tuettu pienyrittäjien kauppa Sambiassa ja Tansaniassa, elektroniseen kaupankäyntiin liittyviä uudistuksia Itä-Afrikan yhteisön alueella, afrikkalaisten yliopistojen opetus- ja tutkimuskapasiteettia (ml. kauppa ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvät kysymykset) sekä tuettu kehitysmaita neuvotteluista jäsenyydestä Maailman kauppajärjestössä (WTO).

Lisätietoa

www.unctad.org

Rahoituspäätös  14.02.2014

1 910 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 60%
  • Monenkeskiset kauppaneuvottelut 20%
  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 20%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89800108

Tunnus

UHA2013-007158

Sivua muokattu

03.03.2014