Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.11.2016

Hankesuunnittelu ja -seuranta itäosaston yhteistyömaissa

Kuvaus

Suomen kahdenvälistä kehitysyhteistyötä Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maissa toteutetaan kehityspoliittisen ohjelman, Laajemman Euroopan aloitteen kautta (Wider Europe Initiative, WEI). Keski-Aasiassa rahoitetaan YK-järjestöjen toteuttamia hankkeita, instituutioiden välisiä hankkeita sekä SYKEn hallinnoimaa vesiohjelmaa. Ukrainaa tuetaan mm. Euroopan neuvoston, EBRD:n ja Maailmanpankin toteuttamien hankkeiden kautta. Kehitysyhteistyön suunnittelu- ja seurantamäärärahaa käytetään hankkeiden valmisteluun, seurantaan ja arviointiin liittyvissä toimissa. Suunnittelu- ja seurantamäärärahasta korvataan myös Astanan edustuston virkamiehen kehitysyhteistyöstä ja hankkeiden seurannasta aiheutuvat kulut.

Rahoituspäätös  18.11.2016

48 656 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89846801

Tunnus

UHA2016-005882

Sivua muokattu

30.11.2016