Interpeace
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 21.07.2014

Interpeace

Kuvaus

Interpeace on kansainvälisesti tunnettu järjestö, joka tukee rauhanrakentamista hauraissa, konflikteja kohdanneissa valtioissa auttaen niitä parantamaan maiden kokonaisvaltaista kehittymistä. Järjestöllä on yli 20 vuoden kokemus rauhanrakentamisesta ja osallistumisesta alan kansainvälispoliittisiin debatteihin. Interpeacen erityisarvo on raide 6 -lähestymistapa, joka yhdistää yhteiskunnan kaikki tasot aina päätöksentekijöistä (raide 1), kansalaisyhteiskuntaan (raide 2) ja ruohonjuuritasolle (raide 3) ja mahdollistaa näin kestävän rauhan rakentamisen. Toiminnallaan Interpeace tukee valtioiden omaa toimijuutta kestävään rauhaan tähtäävien ratkaisujen kehittämisessä ja puuttua rauhanrakennuksen puutteisiin ainakin 24 hauraassa, konfliktien ravisuttamassa valtiossa. Interpeacen tuki suunnataan rauhanvälitykseen, konfliktien lievittämiseen sekä päättämiseen liittyviä mekanismeja vuoropuhelukulttuurin ja konfliktien rauhanomaisen ratkaisemisen vaalimiseksi. Järjestö kontribuoi sellaisten legiimien, vastuullisten ja luotettujen julkisten instituution vahvistamisessa, jotka vastaavat hauraissa valtioissa väestön konfliktinhallintaan liittyviin tarpeisiin ja prioriteetteihin. Erityishuomio rauhanrakennusprosesseissa on nuorissa, naisissa ja muissa marginaaliryhmissä. Lisäksi tuella mahdollistetaan Interpeacen osallistuminen kansainvälisiin rauhanrakentamiseen ja konfliktienhallintaan liittyvien käytäntöjen ja toimintaperiaatteiden kehittämiseen. Tukea myönnetään järjestölle kolmeksi vuodeksi.

Rahoituspäätös  21.07.2014

2 250 000 €

Kohdealue

Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

International Peacebuilding Alliance

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

29892363

Tunnus

UHA2014-011927

Sivua muokattu

28.08.2014