Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.05.2015

Ilmastoteknologiakeskus ja verkosto (CTCN)

Kuvaus

Ilmastosopimuksen osapuolikokouksessa Cancúnissa 2010 päätettiin Kööpenhaminan sitoumuksen mukaisesti teknologiamekanismin perustamisesta. Siinä on kaksi osaa, Teknologiakomitea (Technology Executive Committee, TEC) ja Ilmastoteknologiakeskus ja verkosto (Climate Technology Center and Network, CTCN). Näiden tarkoituksena on edistää uuden teknologian siirtoa ja saatavuutta kehitysmaissa sekä avustaa kansallisia, alueellisia, sektoraalisia ja kansainvälisiä teknologiaverkostoja. CTCN:n missiona on stimuloida teknologiayhteistyötä, edistää teknologian kehitystä ja siirtoa ja sekä avustaa kysyntävetoisesti ilmastosopimuksen kehitysmaaosapuolia niiden toimeenpanovalmiuksien kasvattamisessa ja teknologiahankkeiden sekä suunnitelmien tekemisessä ja toimeenpanossa. Keskuksella on erillinen neuvoa-antava johtoryhmä (Advisory Board). Keskuksen isäntäorganisaatiosta pidettiin tarjouskilpailu, jonka lopputuloksena YK:n ympäristöohjelman (UNEP) yhdessä YK:n teollistamisjärjestön (UNIDO) kanssa vetämä konsortio sai isännyyden. Keskuksen toiminta lähti käyntiin joulukuussa 2013. Keskus ottaa vastaan ja käsittelee ilmastoteknologia-aiheisia kysymyksiä ja pyyntöjä kehitysmailta. Apuna tässä käytetään kansallisia yhteystahoja. Keskus käyttää vastauksiin ja neuvontaan sekä omia asiantuntijoitaan että sopimusten kautta hankittavaa asiantuntija-apua kaikilta ilmastoteknologian aloilta. Teknologiakeskus antaa tarvittaessa opastusta ja koulutusta ilmastoteknologiaan liittyvissä kysymyksissä, mutta ei sinänsä valmistele kehitysmaiden ilmastohankkeita, eikä toimi näiden rahoittajana tai toimeenpanijana.

Rahoituspäätös  25.05.2015

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892606

Tunnus

UHA2015-009994

Sivua muokattu

04.06.2015