Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.03.2013

Tuki OECD:n kehityskeskuksen sukupuolten tasa-arvotyölle

Kuvaus

OECD:n kehityskeskus on luonut sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi erilaisia tietokantoja sekä kehittänyt analyyttisiä työvälineitä. Sosiaalisiin instituutioihin ja sukupuoleen liittyvää tutkimusta ja analyysiä on kasvavassa määrin hyödynnetty politiikkakeskustelussa sekä niin akateemiseissa kuin virallisissa politiikkajulkaisuissa. OECD:n tasa-arvotyö jakautuu kolmeen pääasialliseen osioon: tilastotyökalu SIGIin (Social Institutions and Gender Index), joka mittaa yhteiskunnallisten instituutioiden asemaa ja vaikutusta tasa-arvoon, verkostoitumis- ja keskustelufoorumi Wikigenderiin sekä Gender, Institutions and Development (GID-DB) -tietokantaan. Wikigenderin käyttäjäkunta on kominkertaistunut kolmessa vuodessa, vuoden 2009 vajaasta 10 000 vuoden 2012 alun noin 30 000 vierailijaan. 170 maasta tulevat käyttäjät luovat keskimäärin 50 uutta tekstiä kuukaudessa. Keskuksen toiminta tulee jatkossakin keskittymään syrjivien sosiaalisten instituution tutkimukseen ja työkalujen kehittämiseen, systemaattisempaan maakohtaiseen toimintaan, verkostoitumisen edistämiseen, politiikkadialogiin ja tiedonvälitykseen. OECD:n Gender-tiimi pyrkii tiivistämään yhteistyötään DACin tasa-arvosihteeristön (Gendernet), edistämään Etelä-Etelä-yhteistyötä erityisesti kolmessa maakohtaisissa pilottihankkeissa. Kolmas, päivitetty versio SIGIstä on tarkoitus julkistaa vuonna 2014.

Rahoituspäätös  08.03.2013

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 100%

Rahoituskanava

Tal yhteist ja kehityksen järjestö

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89857501

Tunnus

UHA2011-006905

Sivua muokattu

02.05.2013