Kylmän sodan arvet
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 16.02.2017

Kylmän sodan arvet

Kuvaus

Kylmän sodan arvet on globaalikasvatushanke, jossa perehdytään yläkoululaisten ja lukiolaisten kanssa kehityskysymyksiin ja kylmän sodan vaikutuksiin tämän päivän globaalissa etelässä. Lisäksi järjestetään teemasta kolme yleisötapahtumaa. Hanke perustuu kesällä 2016 uudistettuun Lenin-museoon, jonka uusi näyttely antaa erinomaiset mahdollisuudet tarkastella kriittisesti kommunististen liikkeiden syntyä ja vaikutuksia kylmän sodan jälkeisessä maailmassa. Hankkeessa tuotetaan oppimateriaalia ja järjestetään opetusta kaikkiaan 60 koululuokalle, joiden kanssa käsitellään vallankumousliikkeiden syntyä, konflikteja ja sosialistisia valtajärjestelmiä kolmannessa maailmassa. Oppilaat johdatetaan teemaan kylmään sotaan painottuvalla opastuskierroksella, jonka jälkeen teemaa syvennetään pienryhmissä. Työpajatyöskentelyssä syvennytään pienryhmissä Suomen kumppanimaihin (Afganistan, Burma, Mosambik ja Etiopia), joissa Neuvostoliiton tukemat voimat pääsivät kylmän sodan aikana valtaan. Lisäksi vaihtoehtoina ovat pakolaiskriisin kannalta keskeiset Syyria ja Libya sekä kriisimaa Ukraina. Työpajatyöskentelyn avulla voidaan ymmärtää kaksinapaisesta maailmanjärjestyksestä kummunneita sisäisiä konflikteja, entisten siirtomaaisäntien ja suurvaltojen roolia valtiollisessa kehityksessä ja sosialistisia valtiomuotoja. Tämän päivän näkökulmasta työskentely avaa demokratiaprosesseihin, ihmisoikeuksiin ja pakolaisuuteen liittyviä teemoja: kaikkien käsiteltävien maiden historiaan tai nykypäivään on liittynyt huomattavia pakolaisaaltoja ja vaikeuksia demokraattisen, hyvän hallinnon rakentamisessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa koululaisten ymmärrystä globaalin etelän monimuotoisuudesta ja maailman konfliktien synnystä. Työskentely auttaa ymmärtämään köyhyyden, sortavien rakenteiden ja väkivallan suhdetta sekä kannustaa oppilaita arvostamaan demokratiaa, kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja kasvamaan maailmankansalaisina. Yhden vuoden hankkeelle on myönnetty valtionavustusta yhteensä 32 500 euroa.

Myönnöt

  • 2017: 32 500 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Tuen tyyppi

Kehitystietoisuuden edistäminen

Rahoituskanava

Työväen museoyhdistys ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892729

Tunnus

UHA2016-003249

Sivua muokattu

16.02.2017