KV.RAH.LAIT/Maailmanpankki;asiantuntijaohjelma
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.12.2013

KV.RAH.LAIT/Maailmanpankki;asiantuntijaohjelma

Kuvaus

Asiantuntijarahoitus-ohjelman ensi sijaisena tavoitteena on tukea Suomen Maailmanpankki-kumppanuuden tavoitteita ja edistää suomalaisten asiantuntijoiden työskentelymahdollisuuksia Pankissa. Maailmanpankissa on työskennellyt vuodesta 1998 lähtien Suomen rahoittamana 3-5 asiantuntijaa kerrallaan 2-3 vuoden pituisissa asiantuntijaohjelman eli Externally Funded Staffing Program’in (EFSP) puitteissa. Maailmanpankin kanssa sovitut asiantuntijoiden prioriteettialueet ovat olleet metsä, maankäyttö, ympäristö, energia, tasa-arvo ja ICT. Prioriteettialueiden valinnassa on otettu huomioon kehityspoliittinen ohjelma ja että se on yhteydessä Maailmanpankin kumppanuusohjelmaan sekä kapasiteettimme. Maailmanpankki tarjoaa yhtäältä erinomaisen vaikutusmahdollisuuden suomalaiselle asiantuntemukselle ja toisaalta myös oppimispaikan kehityspoliittisen työn keskiöstä.

Rahoituspäätös  17.12.2013

1 800 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Rahoituspolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

80700130

Tunnus

UHA2011-005602

Sivua muokattu

03.01.2014