Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.04.2015

Toiminta-avustus/Suomen Pakolaisapu ry

Kuvaus

Suomen Pakolaisapu on kansainvälisen pakolaistyön asiantuntija, jonka tärkein tehtävä on edistää pakolaisten ja paluumuuttajien perusoikeuksia. Pakolaisavun työ kotimaassa on tiedotus-, koulutus- ja sosiaalityötä. Ulkomailla työ on pakolaisleirien aikuiskoulutusta ja nuorisotyötä sekä paluumuuttajayhteisöjen tukemista kriiseistä toipuvissa yhteiskunnissa. Suomen Pakolaisapu tekee tiiviisti yhteistyötä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa ja järjestö on UNHCR:n virallinen edustaja pakolaisasioiden tiedotuksessa Suomessa. Lisäksi Pakolaisapu tarjoaa tietoa humanitaarisesta siirtolaisuudesta sekä herättää keskustelua pakolaisuudesta ja pakolaisten elämästä kriisialueilla ja Suomessa. Varainhankinta on Pakolaisavun toiminnan perusedellytys. Lahjoitusvarat käytetään järjestön työhön sekä kanavoidaan UNHCR:n kautta maailman pakolaiskriiseihin. Tulokset vuoden 2014 toiminta-avustuksella tuetusta toiminnasta näkyivät mm. varainhankinnan yksityisen rahoituspohjan kasvussa, aktiivisen mediatyön ja näkyvyyden ohella vaikuttamistyön strategisen pohjan vahvistumisessa sekä toiminnan seurannan kehittämisessä, erityisesti viestinnän ja varainhankinnan mittariston osalta. Myös Pakolaisavun asiantuntijarooli pakolaiskysymyksissä vahvistui ja tämä heijastui järjestön kannanotoissa ja asiantuntemuksen kysynnässä. Suomen Pakolaisapu valittiin vuonna 2013 ulkoministeriön kumppanijärjestöksi ja saa kehitysyhteistyölleen ml. viestintä- ja globaalikasvatustoimintaansa ohjelmamuotoista tukea vuodesta 2014 lähtien. Vuonna 2015 ohjelmatuki on yht. 2,1 MEUR ja vuonna 2016 yht. 2,2, MEUR. Tämän lisäksi Suomen Pakolaisapu saa toiminta-avustusta yleishallintokuluihinsa. Toiminta-avustusta suomalaisille YK-taustaisille järjestöille on myönnetty 80-luvulta saakka ja tukimuodolla on erillinen budjettirivi valtion talousarvioesityksessä

Lisätietoa

www.pakolaisapu.fi

Rahoituspäätös  08.04.2015

800 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 25%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%
  • Pakolaisapu (avunantajamaissa) 25%

Rahoituskanava

Suomen pakolaisapu

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89845901

Tunnus

UHA2015-010985

Sivua muokattu

02.06.2015