HAUS/Modernin johtajuuden ja kapasiteetin vahvistaminen julkisella sektorilla EU:n Itäisen kumppanuuden maissa (PADOS II)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.02.2017

HAUS/Modernin johtajuuden ja kapasiteetin vahvistaminen julkisella sektorilla EU:n Itäisen kumppanuuden maissa (PADOS II)

Kuvaus

Demokratian, avoimen hallinnon ja toimivien sähköisten palvelujen kehittämisohjelma (Participatory Democracy, Open Governance & Efficient eGovernment Services, PADOS) toteutettiin HAUS kehittämiskeskus OY:n toimesta kuudessa EU:n Itäisen kumppanuuden (IK) maassa (Armenia, Azerbaidzhan, Georgia, Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä) v. 2015-16. Hankkeessa vahvistettiin IK-maiden hallintokapasiteettia ja järjestettiin suomalaisten asiantuntijoiden johdolla koulutusta avoimesta hallinnosta, sähköisestä hallinnosta ja julkishallinnon kehittämisestä. Hanke edisti maiden ja Suomen välistä verkostoitumista ja tiedonvaihtoa. Hankkeen budjetti oli 498 600 euroa. Nyt toteutettavalla jatkohankkeella vahvistetaan osallistujamaiden julkishallinnon kapasiteettia erityisesti muutosjohtamisessa ja strategioiden toteuttamisessa. Lisäksi osallistujia koulutetaan digitalisaatiossa, näyttöön perustuvassa johtamisessa, laatujohtamisessa sekä eettisessä ja tehokkaassa johtamisessa. Koulutus suunnataan julkishallinnon muutosprosesseista vastaaville keskus- ja aluehallinnon virkamiehille. Hanke toteutetaan v. 2017-2018 ja sen budjetti on 100 000 euroa.

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 100%

Tuen tyyppi

Avunantajan henkilöstö

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89892396

Tunnus

UHA2017-000044

Sivua muokattu

14.02.2017