Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.10.2013

– Nuoret syrjäytymistä vastaan ja elämänhallinnan puolesta Sierra Leonessa ja Suomessa

Kuvaus

"Hankkeen yleinen tavoite on viestiä Suomen koululaisille ja opiskelijoille heidän Sierra Leonessa asuvien ikätoveriensa elämästä sekä roolista maansa kehityksessä ja työssä rauhan puolesta. Nuoret saavat tietää kehitysmaiden nuorten todellisuudesta sekä haasteista, joita he elämässään kohtaavat. Suomalaisille nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua toimintaan paremman tulevaisuuden puolesta. Hankkeen kautta nuoret halutaan saada tietoisiksi omista oikeuksistaan, heitä rohkaistaan vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin, ilmaisemaan omat mielipiteensä sekä ottamaan vastuuta yhteisestä tulevaisuudesta. Hanke tarjoaa opettajille tarvittavat välineet kehitysteemojen käsittelyyn ja nuorten osallistamiseen. Marginaalista mukaan -hanke tarjoaa nuorelle mahdollisuuden eläytyä kehitysmaassa asuvan ikätoverinsa arkeen, ja tämän avulla kasvaa suvaitsevaksi, aktiiviseksi ja kehityksen haasteista tietoiseksi kansalaiseksi. Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvu on myös keskeisenä tavoitteena perus- ja lukio-opetuksen kansallisissa opetussuunnitelmissa. Hankkeessa tuotetaan koulujen, oppilaitosten, oppilaiden ja opettajien käyttöön oppimateriaalia ja palveluja opiskelun tueksi. Kaikki hankkeen materiaalit tuotetaan kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi. ;ateriaaleja markkinoidaan Taksvärkki ry:n omassa laajalevikkisessä uutiskirjeessä opettajille ja opetusalan ammattilaisille ja suorakirjeessä, joka postitetaan kaikkiin Suomen yläkouluihin, lukioihin ja muihin toisen asteen oppilaitoksiin. Lisäksi materiaaleja markkinoidaan messuilla ja tapahtumissa, valtakunnallisessa tiedotteessa, postituslistoilla sekä Taksvärkki ry:n omilla www-sivuilla. Kaikki tuotettavat materiaalit ovat käyttäjille maksuttomia ja niitä postitetaan veloituksetta kaikille niitä tilaaville kouluille. Hankkeen tärkein tavoite on luoda yhteys suomalaisten ja kehitysmaan nuorten välille. Hankkeella herätetään suomalaisissa koululaisissa ja opiskelijoissa kiinnostusta kehitysmaihin, lasten oikeuksiin, yleisiin ihmisoikeuksiin ja YK:n vuosituhatjulistuksen tavoitteisiin. Hanke kannustaa nuoria maailmanlaajuiseen solidaarisuuteen.

Myönnöt

  • 2013: 55 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Taksvärkki ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892162

Tunnus

UHA2012-006358

Sivua muokattu

04.10.2013