Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 06.03.2015

Suomen tuki YK:n keskitettyyn hätäapurahastoon, CERF

Kuvaus

YK:n keskitetty hätäapurahasto, Central Emergency Response Fund CERF, perustetaan nopeuttamaan kansainvälisen yhteisön reagointia humanitaarista apua tarvitsevissa kriiseissä. Tavoitteena on lisätä rahoituksen ennustettavuutta ja parantaa oikea-aikaisuutta.

Rahoituspäätös  06.03.2015

7 000 000 €

Toimiala

  • Hätäapu (ei elintarvike- tai pakolaisapu) 100%

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89841801

Tunnus

UHA2015-008270

Sivua muokattu

27.03.2015