Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.10.2013

Ylioppilaskuntien yhteinen kehitysyhteistyöviikko

Kuvaus

Hankkeen tavoite perustuu SYL:n ja ylioppilaskuntien kanssa yhdessä luotuun visioon, jossa: ""Jokainen opiskelija, tulevaisuuden päättäjänä ja rakentajana, on entistä tiedostavampi toimija. Hän tietää, mitä on kehitysyhteistyö ja ymmärtää sen roolin globaaIin hyvinvoinnin ja vastavuoroisuuden kehittymisessä. Hän ymmärtää ylioppilaiden roolin aktiivisina kansalaisina ja sen miksi ylioppilasliike osallistuu globaalin vastuun kantamiseen.""Tämän hankkeen tavoitteena on nostaa esiin kehitysyhteistyön monipuolisuus ja tarjota siihen laaja-alaisia näkökulmia. Tämä innostaa opiskelijoita löytämään itselleen mielekkään tavan edistää globaalia hyvinvointia ja osallistumaan omalla tavallaan. Ideana on, että opiskelijoilla on erilaisten näkökulmien ja osallistumismahdollisuuksien joukosta mahdollisuus löytää itselleen sopiva tapa toimia. Toiminnot 1) Järjestetään ylioppilaskuntien yhteinen kehitysyhteistyöaiheinen teema viikko 2) Virtuaalikurssin jätjestäminen yhdessä UniPIDin kanssa 3) Kehitysyhteistyökilpailu opiskelijoille Teemat Hankkeen aikana halutaan tuoda esille teemoja, jotka ovat yhteisiä kaikille maailman nuorille ja joihin yliopisto-opiskelijat voivat samaistua. Siten heidän kokemuksellinen oppiminen lisääntyy. Teemoja pyritään lähestymään erilaisista näkökulmista ja erilaisilla tavoilla, kuten osallistavilla työpajoilla, kilpailuilla, verkkokurssin muodossa ja asiantuntijaluennoilla. Jokainen ylioppilaskunta voi lähestyä viikon teemoja omasta näkökulmastaan. Hankkeen teemat työllisyys ja koulutus ovat erittäin ajankohtaisia aiheita nuorten kohdalla sekä kehitysmaissa että Suomessa.

Myönnöt

  • 2013: 80 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Suomen Ylioppilaskuntien Liitto ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892165

Tunnus

UHA2012-006362

Sivua muokattu

04.10.2013