Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman tuki
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 30.10.2013

Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman tuki

Kuvaus

Rio+20 konferenssissa 2012 hyväksytyn kansainvälinen 10-vuotinen kestävän kulutuksen ja tuotannon puiteohjelman (10YFP on SCP) toimeenpano on käynnistynyt. Puiteohjelman tavoitteena on tukea alueellisia ja kansallisia pyrkimyksiä kestävien kulutus- ja tuotantotapojen käyttöönottamisessa, kestävän talouskasvun ja uusien työmahdollisuuksien edistämisessä sekä laaja-alaisen hyvinvoinnin luomisessa. Toimeenpanoa tukemaan on perustettu 10YFP Trust Fund, jonka rahoitusta suunnataan kehittyvien maiden osaamisen ja tieto-taidon lisäämiseen sekä temaattisten ohjelmien suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Puiteohjelmaan hyväksyttiin alustavasti viisi teemaa: kuluttajatieto; kestävät elämäntavat ja koulutus; kestävät rakennukset ja rakentaminen; kestävät hankinnat sekä kestävä matkailu ja ekoturismi. Suomen rahoitus, 300 000 euroa, kohdistetaan UNEPin hallinnoimaan 10YFP -rahastoon käytettäväksi ODA-kelpoisissa maissa.

Rahoituspäätös  30.10.2013

300 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892257

Tunnus

UHA2013-004474

Sivua muokattu

19.11.2013