Avustus biodiversiteettipaneelille (IPBES)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 16.12.2013

Avustus biodiversiteettipaneelille (IPBES)

Kuvaus

Merkittävä osa globaalista biodiversiteetista sijaitsee kehitysmaissa, joilla on puutteelliset tutkimus- ja kehittämisvalmiudet luonnon monimuotoisuuden kartoittamiseen ja tiedon kokoamiseen päätöksentekijöitä varten. IPBES-paneeli on riippumaton hallitustenvälinen elin. Se perustettiin 2012 UNEPin alaisuuteen. Paneelin tarkoituksena on vahvistaa tieteen ja politiikan vuorovaikutusta biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita koskevissa kysymyksissä biodiversiteetin suojelun ja kestävän käytön edistämiseksi sekä ihmisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen turvaamiseksi pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on tarjota tieteelliseen tietoon perustuvaa tietoa päätöksentekijöille biodiversiteetin suojelun tueksi. Suomi korvamerkitsemätön yleisavustus 200 000 euroa käytettäisiin paneelin työohjelman toteuttamiseksi. Sopimus tehdään UNEPin kanssa.

Rahoituspäätös  16.12.2013

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Luonnon monimuotoisuus 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892256

Tunnus

UHA2013-004472

Sivua muokattu

18.12.2013