YK:n Vammaisten ihmisoikeuksien kumppanuusrahasto UNPRPD
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.12.2013

YK:n Vammaisten ihmisoikeuksien kumppanuusrahasto UNPRPD

Kuvaus

Maailmassa on arviolta 1 biljoona eri tavoin vammaista ihmistä, eli. n. 15 % maapallon väestöstä. Heita uhkaa erityisesti kehitysmaissa köyhtyminen ja monenlainen syrjäytyminen (mm. syrjivä oikeuslaitos, koulutusjärjestelmä, infrastruktuuri, terveyspalvelut, poliittinen osallistuminen, valtaväestön asenteet). Vuonna 2011 kuusi YK-järjestöä (UNDP, UNICEF, ILO, WHO, UN-DESA ja OHCHR) yhdistivät vammaisten ihmisoikeuksiin liittyvän osaamisensa ja perustivat UNPRPD:n (YK:n vammaisten ihmisoikeuksien kumppanuusrahasto). Rahastoa hallinnoi UNDP:n Multi-Partner Trust Fund Office. UNPRPD on on YK-järjestöjen, hallitusten ja vammaisjärjestöjen kumppanuusohjelma, johon voivat liittyä myös yksityiset rahoittajat ja kansainväliset järjestöt. Aikaisemmin YK-järjestöjen vammaisasiantuntemus oli hajallaan ympäri YK-järjestelmää. UNPRPD:n tavoitteena on edistää kansallisten ja paikallisten toimijoiden (erityisesti hallitukset ja vammaisjärjestöt) kykyä panna toimeen vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta (CRPD). valtavirtaistamalla vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet YK-järjestöjen yhteisiin Yksi YK –ohjelmiin sekä rahoittamalla maakohtaisia hankkeita tukevia, kohdennettuja teema-, ja aluekohtaisia sekä globaaleja interventiota. Samalla UNPRPD edistää inklusiivista kehitystä kansainvälisesti sovittujen kehitystavoitteiden mukaisesti. Toiminta tähtää kansallisella tasolla: 1)YK:n Vammaisyleisssopimuksen ratifioimiseen ja kansallisten lainsäädäntöjen ja poliittisten ohjelmien, strategioiden ja työsuunnitelmien laatimiseen, 2) Erityispalvelujen kehittämiseen ja vammaisnäkökohdan valtavirtaistamiseen valtion sosiaali- ja terveyspalveluissa, oikeuslaitoksen toiminnassa, kaikissa instituutioissa, tuotestandardeissa jne. 3) Yhteiskunnallisen tietoisuuskasvatuksen ja dialogien kehittämiseen valtion ja vammaisjärjestöjen välillä, 4) Vammaisiin kohdistuvan syrjinnän ja ennakkoluulojen poistamiseen sekä 5) Vammaisia koskevien tilastojen ja tilastoinnin kehittämistyöhön. Suomi on ollut mukana alusta asti, ja on toinen UNPRPD:n johtokunnan donor-jäsenistä tällä hetkellä. Suomi on rahoittanut järjestöä (KEO-20) v. 2013 tähän mennessä yht. 594 570 eurolla (rahoituspäätös 13.3.2013). UNPRPD:n reaaliaikainen nettiportaali: http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00. Rahoitus siirtynyt KEO-40:lle. Haetaan 1.405.430 euron lisärahoitusta v. 2012 SMR-tililtä 4.12.24.30.66.1

Lisätietoa

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00

Rahoituspäätös  04.12.2013

1 405 430 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 70%
  • Sosiaaliturva ja -palvelut 15%
  • Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille 15%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89892250

Tunnus

UHA2013-003247

Sivua muokattu

12.12.2013