Yleistuki YK:n ISDR-sihteeristölle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.02.2014

Yleistuki YK:n ISDR-sihteeristölle

Kuvaus

Yleistuki YK:n ISDR-sihteeristön ODA-kelpoisiin toimintoihin (International Strategy for Disaster Risk Reduction) nelivuotiskaudelle 2014-2017. UNISDR koordinoi YK-järjestelmän toimia luonnonkatastrofiriskien ennaltaehkäisynäkökulman sisällyttämiseksi kansallisiin kehitysstrategioihin ja –suunnitelmiin sekä seuraa ja tukee ns. Hyogon viitekehyksen toimeenpanoa ja uudistamista vuonna 2015.

Rahoituspäätös  25.02.2014

3 600 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Katastrofin ehkäisy ja valmius 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

YK:n Katastrofiriskien vähentämisstrategia

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89892392

Tunnus

UHA2014-002583

Sivua muokattu

03.03.2014