Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.04.2016

WIDER-instituutti

Kuvaus

Maailmanlaajuisten kehitysongelmien tutkimus; isäntämaasopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden täyttäminen sekä tuki tutkimustoiminnalle. Instituutin päätehtävä on osallistua maailmanlaajuisten kehitysongelmien tutkimukseen. YK-yliopisto UNU toteuttaa kestävään kehitykseen kohdentuvaa tutkimusta ja opetusta. Sen pääasiallinen päämäärä on tukea kehitysmaissa YK:n tavoitteita tukevan tiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä. YK:n yleiskokous perusti UNU:n vuonna 1973. Yliopisto toimii koordinoimalla kansainvälistä tutkimuslaitosten (12, joista Wider yksi) sekä kolmen erillisen tutkimusohjelman verkostoa. Sen päämaja sijaitsee Tokiossa, ja sen rahoitus koostuu YK:n jäsenjärjestöjen vapaaehtoisrahoituksesta. UNU on YK-järjestelmän ”think tank” ja toimii samalla maailmanjärjestön linkkinä muuhun tutkimus- ja akateemiseen maailmaan. Wider- Instituutin tutkimusohjelma vuosille 2015-2018 rakentuu kolmeen keskeiseen teemaan: (talouksien) muutos (transformation); osallistavuus (inclusion) ja kestävyys (sustainability). Läpileikkaavina teemoina ovat Afrikan osallistava kasvu, sukupuolten välinen tasa-arvo (gender equity) sekä avun tuloksellisuus (aid effectiveness). Widerin vuosibudjetti v. 2015 oli noin USD 9,8.miljoonaa ja se perustuu yleisavustuksiin, peruspääomarahastosta saataviin tuloihin ja korvamerkittyyn hankerahoitukseen. Suomen yleistuki kuluvalle vuodelle on 1,4 miljoonaa. Loppu rahoitus koostuu projektirahoituksesta. Sitä antavat lähinnä Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia ja Suomi. Suomen yhteistyötä Widerin kanssa hallinnoidaan ulkoministeriön kehityspoliittisella osastolla.

Lisätietoa

https://www.wider.unu.edu/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  12.04.2016

400 000 €

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Rahoituskanava

YK:n yliopisto/WIDER

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89811701

Tunnus

UHA2016-001823

Sivua muokattu

25.04.2016