Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 10.02.2015

Kehitysyhteistyön vaikuttavuus; taustaselvitykset ja kansainvälinen seminaari

Kuvaus

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta edellytti kannanotossaan 9/2014 vp / 17.6.2014 valtioneuvoston selontekoon kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta, että valtioneuvosto teettää riippumattoman arvion nykymuotoisen kehitysyhteistyön vaikuttavuudesta. Eduskunta edellyttää hallituksen myös laativan selvityksen jossa "arvioidaan perinteisen kehitysyhteistyön uudistamista ja vaihtoehtoja kehitysmaiden tukemiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi". Ulkoasiainministeriö vastaa eduskunnan arviointia koskevaan pyyntöön kolmiosaisen prosessin kautta keväällä/alkukesästä 2015. Hankkeen tavoitteena on edistää kehitystietoisuutta Suomen poliittisten päättäjien ja suuren yleisön keskuudessa ja vaikuttaa Suomen kehityspoliittisiin linjauksiin tulevan hallituksen antamassa selvityksessä eduskunnalle. Pitkällä tähtäyksellä hanke parantaa Suomen kehitysyhteistyön vaikuttavuutta. Prosessin osat ovat: - riippumattoman selvityshenkilön arvio Suomen kehitysyhteistyöstä, - kansainvälisen kehitysyhteistyön vaikuttavuutta koskevan tutkimustiedon hyödyntäminen, - UM:n järjestämä korkean tason kansainvälinen seminaari, jonka aiheena on kehitysyhteistyön vaikuttavuus. Hallinnollisesti hanke on osa kehitysyhteistyön suunnittelua ja tukitoimintoja UM:ssä.

Rahoituspäätös  10.02.2015

100 000 €

Toimiala

  • Hallintokulut 50%
  • Kehitystietoisuuden edistäminen 50%

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892593

Tunnus

UHA2015-005911

Sivua muokattu

13.02.2015