Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.04.2015

Toiminta-avustus/Suomen YK-liitto ry

Kuvaus

Suomen YK-liitto on vuonna 1954 perustettu kansalaisjärjestö, joka tekee tunnetuksi ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja periaatteita. YK-liitto kasvattaa ja kouluttaa maailmanlaajuisesta vastuusta ja vaikutusmahdollisuuksista, välittää ja tuottaa tietoa YK:sta ja sen toiminnasta ja vaikuttaa suomalaiseen YK-politiikkaan. YK-liiton toiminta tukee Suomen kehitysyhteistyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja perustuu kehityspoliittisen ohjelman periaatteisiin. YK-liiton globaalikasvatuksella pyritään pitkäkestoisiin tuloksiin ja pysyvään muutokseen asenteissa ja toimintatavoissa. Koulutustoiminnan keskeisimpiä kohderyhmiä ovat opettajat, opettajaksi opiskelevat, nuorten parissa toimivat kasvattajat sekä liiton jäsenjärjestöjen vapaaehtoiset kouluttajat. Tuloksia vuoden 2014 viestintä- ja globaalikasvatustoiminnasta ovat mm. kattava YK:n toiminnan ja ihmisoikeuksien tunnetuksi tekeminen ja vastuullisen ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen eri kanavia ja menetelmiä hyödyntäen mm. Pallonkutistajat (PK) -kampanja, verkkoportaalit: ykliitto.fi, globalis.fi ja yk.fi, joilla yht. yli 250 000 istuntoa. Globaalikasvatuksessa luotiin YK ja maailman tila -portaali peruskoulujen ja lukioiden kestävän kehityksen opetuksen tueksi yhteistyössä BMOL:in, OAJ:n ja opettajatyöryhmän kanssa. Vuosien 2015-2016 aikana luodaan pohja Post-2015 -agendan systemaattiselle viestinnälle eri kohderyhmille sekä toimeenpanon pitkäjänteiselle seurannalle yhteistyössä muun järjestökentän kanssa. Toiminta 2015-16 sisältää paljolti vakiintunutta tiedotus- ja kouluvierailutoimintaa. Vuonna 2015 vietetään myös YK:n 70-vuotisjuhlavuotta, jota hyödynnetään tiedotuksessa. YK-liitto saa toiminta-avustusta viestintä- ja globaalikasvatustoiminnalleen vuodesta 2015 lähtien. Toiminta-avustusta suomalaisille YK-taustaisille järjestöille on myönnetty 80-luvulta saakka ja tukimuodolla on erillinen budjettirivi valtion talousarvioesityksessä.

Lisätietoa

www.ykliitto.fi

Rahoituspäätös  08.04.2015

268 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Suomen YK-liitto ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892608

Tunnus

UHA2015-011372

Sivua muokattu

02.06.2015