Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.12.2015

EIF-ohjelma; tuki LDC-maiden kauppakapasiteetin vahvistamiseksi

Kuvaus

Enhanced Integrated Framework (EIF) on vähiten kehittyneiden maiden (LDC), avunantajien sekä kansainvälisten järjestöjen globaali kumppanuus, jonka tavoitteena on tukea LDC-maita hyötymään kansainvälisestä kaupasta kestävän talouskasvun edistämiseksi, työpaikkojen luomiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi. EIF:n ensimmäinen vaihe tulee päätökseen vuoden 2015 lopussa. Ohjelman loppuarvio vahvistaa, että EIF:llä on suuri merkitys LDC-maiden kauppasektorin kehittämisessä ja niiden integroimisessa kansainväliseen talouteen. Vuoden 2014 loppuun mennessä EIF:n tuella oli tehty kauppasektorin kartoitus 41 maassa ja 37 maassa oli vahvistettu kauppapolitiikan institutionaalista kapasiteettia. Monessa maassa on edetty jo varsin pitkälle ja niillä on hyvät edellytykset edistää kauppa- ja kehitysagendansa itsenäisesti. Näissä maissa EIF-yhteistyö on tuonut merkittävää lisäpontta maan kehitykseen, mikä näkyy myös vienti- ja työllisyystilastoissa. EIF on Suomelle tärkeä Aid for Trade -kumppani ja Suomi on ohjelman ensimmäisessä vaiheessa rahoittanut sen toimintaa noin kahdella miljoonalla eurolla vuosittain. Päätös toisen vaiheen käynnistämisestä tehtiin joulukuussa 2014. Se käynnistyy heti 2016 alusta jatkuen 2022 loppuun asti. Suomi myöntää yhdeksän miljoonaa euroa EIF-ohjelmalle 2016-2020 rahoituskaudelle.

Lisätietoa

www.enhancedif.org

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89892281

Tunnus

UHA2015-024200

Sivua muokattu

04.12.2015