Kumppanuussopimus/Taksvärkki ry
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.11.2013

Kumppanuussopimus/Taksvärkki ry

Kuvaus

Taksvärkki ry hakee UM:ltä kumppanuusjärjestön statusta sekä ohjelmatukea vuosille 2014-2016. Taksvärkki ry on 11 suomalaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita sekä Suomessa tapahtuvaa kehitysviestintää ja globaalikasvatusta. Taksvärkki ry:n ensimmäisessä kehitysyhteistyöohjelmassa on kolme toiminta-aluetta: kehitysyhteistyöhankkeet, viestintä ja globaalikasvatus, sekä ohjelmatyön kehittäminen. Kehitysyhteistyössä järjestön tavoite on tukea nuorten mahdollisuuksia oman elämänsä hallintaan ja yhteisöjensä kehittämiseen. Järjestön toiminta on hyvin oikeusperustaista, nojaten lasten ja nuorten oikeuksien ja osallistumismahdollisuuksien edistämiseen. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa nuorten omaehtoista toimintaa, osallistumista, sekä tietoisuutta omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Ohjelman kumppaneina toimivat Taksvärkki ry:n paikalliset kumppanijärjestöt. Ohjelman yksittäisten hankkeiden teemoja ovat ammatillisen koulutuksen ja koulunkäynnin tukeminen (Sierra Leone, Mosambik), ennaltaehkäisevä nuorisotyö (Bolivia), lapsityön ennaltaehkäisy (Kambodzha), seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisy (Guatemala) sekä katulasten tukeminen (Kenia, Sambia). Ohjelman hyödynsaajina ovat kohdemaiden ja niissä toimivien hankkeiden piirissä olevat lapset ja nuoret. Myös nuorten oikeuksista vastuun kantavat ihmiset kuten vanhemmat, opettajat tai yhteisöjen epäviralliset vaikuttajat halutaan hanketoiminnassa saada osallistettua mukaan nuorten aseman ja oikeuksien edistämiseen yhteisöissä. Viestintä- ja kehityskasvatustoimintojen osalta kohderyhmänä ovat suomalaiset koululaiset, erityisesti yläkouluikäiset nuoret.

Rahoituspäätös  13.11.2013

2 124 124 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

Taksvärkki ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892265

Tunnus

UHA2013-004553

Sivua muokattu

11.12.2013