Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,29.09.2015

Metaevaluoinnit, vertaisarviot, dokumenttianalyysit, evaluointien avustaminen ja valmistelu sekä disseminointi, puitesopimus

Kuvaus

Kehitysevaluoinnin yksikkö EVA-11 toteuttaa säännöllisesti erilaisia metaevaluointeja, analyysejä ja synteesejä Ulkoministeriön tai yhteistyökumppanien toteuttamista evaluoinneista. Lisäksi tehdään erilaisia selvityksiä, vertaisarviointeja sekä dokumenttianalyysejä, joiden avulla valmistellaan laajempia evaluointeja, tai avustetaan tekeillään olevia evaluointeja. Lisäksi hankkeessa kiinnitetään huomiota niihin tukitoimiin, joilla edistetään evaluointitiedon hyödyntämistä ja avoimempaa evaluointitiedon levittämistä tietoverkkojen ja sosiaalisen median kautta. EVA-11 on tehnyt raamisopimuksen kolmen konsulttifirman kanssa näistä analyyseistä sekä avustavista toimista, jonka puitteissa tässä esityksessä mainitut toimenpiteet toteutetaan. Kustakin erillisestä toimenpiteestä toteutetaan rajattu kilpailu raamisopimuksen puitteissa.

Rahoituspäätös  29.09.2015

65 000 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Konsultit

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89887901

Tunnus

UHA2015-024213

Sivua muokattu

08.10.2015