Kumppanuussopimus/Suomen Pakolaisapu ry
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.11.2013

Kumppanuussopimus/Suomen Pakolaisapu ry

Kuvaus

Suomen Pakolaisavun ohjelmakauden 2014 - 2016 kehitysyhteistyöohjelman päämäärä on lisääntynyt tasavertaisuus ja osallistuminen sekä ihmisoikeuksien parempi toteutuminen valituilla toiminta-alueilla ja kohderyhmissä. Ohjelman tavoitteet ovat: kohderyhmän kyky vaikuttaa perusoikeuksiensa toteutumiseen ja väkivaltaisten konfliktien ehkäisyyn on parantunut, syrjimättömyys ja tasa-arvo ovat lisääntyneet kohdeyhteisöissä sekä kohderyhmän köyhyys on vähentynyt parantuneen oman elämän hallinnan ja taitojen kautta. Ohjelma jakautuu maantieteellisesti kolmeen eri alaohjelmaan: Ugandan pakolaisohjelmaan, Länsi-Afrikan sosiaalisen intergaation ohjelmaan ja Toimeentulon tukiohjelmaan Mekongin alueella. Ohjelman hyödynsaajia ovat pakolaiset, vastaanottajayhteisöt ja paluumuuttajat, naiset ja nuoret ovat erityisen huomion kohteina. Ohjelman toimintoja ovat: aikuiskoulutus, erityisesti toiminnallinen lukutaito- ja kielikoulutus sekä kansalaistaitokoulutus, yhteisökehitys, jossa painotuksina koulutus, rauhanrakennus ja konfliktin ehkäisy sekä elinkeinojen tukeminen sekä kansalaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen.

Rahoituspäätös  13.11.2013

4 226 075 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 80%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen pakolaisapu

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892261

Tunnus

UHA2013-004526

Sivua muokattu

20.11.2013