Maailman luonnon säätiö (WWF) Suomen rahasto
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.11.2013

Maailman luonnon säätiö (WWF) Suomen rahasto

Kuvaus

Ohjelman nimi: Hyvinvointia oikeudenmukaisesta luonnovarojen käytöstä Ohjelman kuvaus: Esitykseen sisältyvät ohjelmakomponentit on jaettu kahteen osaan: 1. Ohjemakomponenti, joita toteuttavat WWF:n toimistot sekä WWF:n ohjelmat etelässä 2. Ohjelmakomponentit, joita toteuttaa WWF Suomi pääasiassa Suomessa mutta vahvassa ja jatkuvassa yhteistyössä partnerimaiden kanssa. Nämä ns. temaattiset komponenti ovat: a. Ekologinen jalanjälki b. Ympäristökasvatus c. Viestintä d. Laittoman villieläinkaupan vastainen työ Ohjelmakomponentit joita toteutetaan valituilla kohdealueilla sijoittuvat kolmelle maantieteelliselle alueelle: 1. Afrikan itärannikko 2. Himalaja 3. Borneo Teemat/asiat joihin ohjelma keskittyy, ovat: a. Kestävä luonnonvarojen hoito ja luonnon monimuotoisuuden suojelu b. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen c. Ekologinen jalanjälki d. Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen e. Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen f. Lajien suojelu g. Vihreä talous h. Villieläimillä ja niiden osilla käytävä laiton kauppa i. Kestävä kalastus

Rahoituspäätös  13.11.2013

5 754 637 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

Maailman Luonnon Säätiö (WWF) Suomen Rah

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892264

Tunnus

UHA2013-004529

Sivua muokattu

19.11.2013