Kumppanuussopimus/Crisis Management Initiative
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.11.2013

Kumppanuussopimus/Crisis Management Initiative

Kuvaus

Rauha ja turvallisuus ovat merkittävä osa kestävää kehitystä – erityisesti hauraissa valtioissa. YK:n vuoden 2015 jälkeinen kehitysagenda jakaa kehityksen kolmeen osaan: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristön kehitykseen. Näiden tavoitteiden rinnalle on viimeaikaisessa keskustelussa nostettu myös rauha ja turvallisuus. Jotta nämä neljä eri tavoitetta kehittyisivät rinnakkain, vaatii se myös ihmisoikeuksien nostamista keskiöön. CMI:n ohjelma edistää kestävää kehitystä ehkäisemällä ja ratkaisemalla väkivaltaisia konflikteja neljällä alueella: Itä-Euroopassa, Kaukasuksella ja Keski-Aasiassa; Lähi-Idässä; Pohjois-Afrikassa ja Sahelin alueella ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Ohjelma muodostuu kolmesta alaohjelmasta: i) Rauhanvälitys ja dialogi, jonka tarkoituksena on potentiaalisten ja olemassaolevien rauhanprosessien onnistumismahdollisuuksien parantaminen sekä prosessien tuloksellisuuden ja kestävyyden vahvistaminen, ii) Rauhanvälityksen tuki, jonka tarkoituksena on valtioiden, monikansallisten organisaatioiden ja yksittäisten avainhenkilöiden kykyjen vahvistaminen rauhanvälityksessä ja sen tukitoiminnoissa ja iii) Tuki valtioille ja yhteiskunnille konfliktinehkäisyssä ja –ratkaisussa, jonka tarkoituksena on valtioiden ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden tukeminen osallistavien toimintatapojen lisäämiseksi konfliktien ehkäisyssä ja ratkaisemisessa hauraissa tilanteissa. Ohjelma tukee rauhanprosessien ja siirtymävaiheiden tuloksellista suunnittelua ja täytäntöönpanoa niiden kaikissa vaiheissa. Erityistä huomiota kiinnitetään naisten osallistumiseen ja sukupuolinäkökulmaan prosesseissa. Ohjelman vaikuttavuus perustuu CMI:n rooliin suomalaisena, itsenäisenä järjestönä joka pystyy edistämään epävirallisia rauhanvälitys- ja dialogiprosesseja, jotka täydentävät virallisia toimia. Ohjelman lisäarvo rakentuu seuraavista tekijöistä: i) epävirallisten tilojen tarjoaminen luottamuksen lisäämiseksi konfliktin osapuolten sekä konfliktista kärsivien kesken; ii) vaihtoehtoisten osallistamistapojen luominen rauhanprosesseihin ja siirtymävaiheisiin; iii) yhteisymmärrykseen perustuvien vaihtoehtoisten suositusten tuottaminen rauhanprosesseille; iv) ja ammattimaisen tuen tarjoaminen muille rauhanvälittäjille ja kansallisille toimijoille.

Rahoituspäätös  13.11.2013

13 200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

Crisis Management Initiative ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892259

Tunnus

UHA2013-004514

Sivua muokattu

18.11.2013