Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.08.2013

Global Partnership for Education, GPE

Kuvaus

Global Partnership for Education on monenkeskisen opetusalan rahoituksen joukossa vaihtoehto, jolla on huomattavia etuja muihin kanaviin verrattuna. GPE:n rahasto kohdentaa rahoituksensa maa-ilmanlaajuisesti tehokkaasti maihin, joissa kansallisen rahoituksen ja kehitysavun määrä on vähäisin ja kehitystavoitteet kauimpana, joten se palvelee parhaiten MDG- ja EFA-tavoitteiden globaalien si-toumusten täyttämistä. Suomen kahdenvälisen avun harvojen maiden rinnalla GPE täydentäisi avun kohdemaita erityisesti hauraiden valtioiden ja kauimpana MDG- ja EFA-tavoitteista olevien maiden osalta. Terveyden vertikaalirahastoihin verrattuna GPE:llä on lisäksi se etu, että se ohjaa rahoituksen harmonisoiduimman apumodaliteetin kautta ilman rinnakkaisorganisaatiota ja tukeutuen paikalliseen avunantajakoordinaatioon, joten se on avun tuloksellisuussitoumusten mukainen.

Rahoituspäätös  08.08.2013

4 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89892110

Tunnus

UHA2012-004699

Sivua muokattu

01.08.2013