Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.05.2015

Yksityisen sektorin kehityksen avunantajakomitea, DCED

Kuvaus

Yksityisen sektorin kehityksen avunantajakomitea (Donor Committee for Enterprise Development, DCED) on avunantajien yksityisen sektorin kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta parantava menetelmäkehittämisfoorumi. DCED:n tavoitteena on edistää kehitysmaiden taloudellista kehitystä köyhyyden vähentämiseksi harmonisoimalla avunantajien yrityssektoriin kohdistuvaa yhteistyötä ja parantamalla sen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Tavoitteen toteutumiseksi DCED:n työ kohdistuu: (i) vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseen ohjeistusten avulla; (ii) parhaiden avunantajakäytäntöjen löytämiseen; ja (iii) yhteenvetojen ja muiden tietotuotteiden laatimiseen ja tietoisuuden kasvattamiseen. DCED:n toiminnan pääinstrumentti on yksityissektorin kehityksen tuloskehikon ja indikaattorien kehittämistä ja toimeenpanoa tukeva ohjeisto (ns. Standard). DCED tekee myös kansainvälistä politiikkavaikuttamistyötä yksityisen sektorin kehityksen edistämiseksi kehityspolitiikassa. DCED:llä on kuusi donorivetoista työryhmää, joihin jäsenet voivat osallistua: liiketoimintaympäristö; yksityisen sektorin kehitys konfliktiympäristöissä; tulosperustaisuus; naisten yrittäjyyden kehittäminen; vihreä kasvu; sekä kumppanuudet. Ihmisoikeusperustaisuus toteutuu välillisesti. DCED:n välittömät hyödynsaajat ovat avunantajat ja kv. järjestöt, jotka toteuttavat yksityisen sektorin kehittämisyhteistyötä. Lopulliset hyödynsaajat ovat ne kehitysmaiden ihmiset, joiden yritystoiminta ja työllistyminen muihin yrityksiin ovat edesauttaneet heidän pääsyään pois köyhyydestä, lisänneet heidän tulojaan ja parantaneet mahdollisuuksiaan käyttää tulojaan hyvinvointinsa kasvattamiseen. Suomen tuki hankkeelle on 150.000 euroa vuosiksi 2015-2017. Rahoitus kanavoidaan IFC:n rahaston kautta.

Lisätietoa

www.enterprise-development.org

Rahoituspäätös  25.05.2015

150 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Rahoituskanava

Kv rahoitusyhtiö

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89859601

Tunnus

UHA2015-009082

Sivua muokattu

11.06.2015