Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 23.06.2015

Kehityspoliittinen ja kehitysyhteistyökoulutus

Kuvaus

Kehityspoliittinen ja kehitysyhteistyö (KEPO-KYT) koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta osasta: yleinen koulutus, Kehityspoliittiset neuvottelupäivät sekä niiden ohella järjestettävät työpajat ja täydentävä koulutus. KEPO-KYT koulutuksen kohderyhmänä ovat ministeriön ja edustustojen kehitysyhteistyöasioita hoitavat henkilöt ml. paikalta palkatut, sekä kansainvälisiin kehitysyhteistyötehtäviin rekrytoitavat UM:n ulkopuoliset henkilöt. Lisäksi koulutuksiin voi kohdennetusti osallistua esim. IKI- tai muissa kehitysyhteistyöhankkeissa toimivien organisaatioiden tai konsulttiyritysten edustajia. Jatkuva hanke. Koulutuksen tavoitteena on kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön kanssa työskentelevän henkilöstön ammattitaidon varmentaminen. Vähimmäisvaatimuksena on tehtäväkohtaisten teknisten valmiuksien hallinta tavalla, joka takaa lain mukaisen ja asiallisen hallintotyön. Koulutuksen laajempana tavoitteena on kehitysyhteistyön tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden vahvistaminen.

Rahoituspäätös  23.06.2015

75 000 €

Toimiala

  • Hallintokulut 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89886301

Tunnus

UHA2015-022058

Sivua muokattu

13.07.2015