Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.06.2013

Kumppanuusaloite äitien, vastasyntyneiden ja lasten terveyden edistämiseksi (PMNCH)

Kuvaus

Partnership for Maternal, Newborn & Child Health (PMNCH) on globaali kumppanuusaloite äitien, vastasyntyneiden ja lasten terveyden edistämiseksi. Aloite perustuu multisektoraaliseen kumppanuuteen ja sitä rahoittavat monet Suomen kanssa samanmieliset avunantajatahot, mm. Ruotsi, Tanska ja UK. Aloitteen tavoitteena on koordinoida ja tehostaa vuosituhattavoitteiden 4 ja 5 edistymistä tuomalla laaja joukko partnereita yhteen harmonisoiden parhaita käytäntöja ja oppeja äiti- ja lapsi terveyden saralla.

Rahoituspäätös  11.06.2013

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Lisääntymisterveydenhuolto 50%
  • Perusterveydenhuolto 25%
  • Väestö- ja lisääntymisterveysalan henkilöstön kehittäminen 25%

Rahoituskanava

Maailman terveysjärjestö-assessed

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892245

Tunnus

UHA2013-002325

Sivua muokattu

27.06.2013