Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.10.2013

YK, rauha ja turvallisuus

Kuvaus

Hankkeen tavoite on viestiä tehokkaasti määritellyille kohderyhmille YK:n työstä rauhan ja turvallisuuden, ihmisoikeuksien, demokratian sekä kehityksen edistämiseksi ja fasilitoida teemaan liittyvää yhteiskunnallista keskustelua. Lisäksi tavoite on linkittää hankkeen ydinviesti kohderyhmien arkeen. Hanke pyrkii samalla vahvistamaan YK:n toiminnan legitimiteettiä kohderyhmiensä mielissä ja toimii kansallisella tasolla maailmanjärjestön toimintakyvyn tukemiseksi. Hanke jakautuu kahteen temaattiseen kokonaisuuteen, jotka ovat 1) rauha ja turvallisuus sekä 2) kehitys, demokratia ja ihmisoikeudet. Ensimmäinen kokonaisuus kytkeytyy olennaisesti Suomen mahdolliseen jäsenyyteen YK:n turvallisuusneuvostossa, toinen kokonaisuus puolestaan tarkastelee Suomea ja suomalaisia kehityspoliittisina toimijoina ennen kaikkea vuosituhattavoitteiden kontekstissa. Hankkeen toimintojen avulla kohderyhmiä kannustetaan pohtimaan teemaan liittyviä kysymyksiä omista näkökulmistaan sekä osallistumaan YK- ja kehityspolitiikkaa käsittelevään keskusteluun. Hanke sisältää teemakohtaisesti niin julkaisu- kuin tapahtumatoimintaakin.

Myönnöt

  • 2013: 100 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Suomen YK-liitto ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892166

Tunnus

UHA2012-006411

Sivua muokattu

04.10.2013