Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.09.2013

UNDP:n tuki Busanin Globaalikumppanuuden tavoitteiden toteutukselle

Kuvaus

Globaalin kehityskumppanuuden (Global Partnership for Effective Development Co-operation) tarkoitus on vahvistaa kehitysyhteistyön tuloksia ja ylläpitää poliittisella tasolla sitoumuksia kehitysyhteistyön laadun parantamiseksi. Kumppanuuden perustamisesta päätettiin loppuvuodesta 2011 Busanissa Koreassa järjestetyssä huippukokouksessa, jossa myös päivitettiin yhteiset periaatteet ja toimintatavat kansainvälisen kehityspolitiikan tulosten ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Uusi kumppanuus astui voimaan kesäkuussa 2012, jolloin päätettiin sen rakenteesta ja toimintatavoista. Kumppanuus tulee konkretisoitumaan korkeimmalla poliittisella tasolla 1,5-2 vuoden välein järjestettäviin ministeritason kokouksiin, joista ensimmäinen suunnitellaan järjestettävän 2014 ensimmäisellä puoliskolla. Ministerikokouksien valmistelusta ja jatkuvasta työohjelmasta vastaa ohjausryhmä (steering committee), jota johtavat Globaalin kumppanuuden kolme rinnakkaispuheenjohtajaa. DAC:in puheenjohtaja on ex officio, viran puolesta, jäsen ohjausryhmässä. Sihteeristöpalveluista vastaavat yhdessä OECD ja UNDP. Uuden kumppanuuden alkumetreillä tulee varmistaa eri sidosryhmien jatkuva omistajuus ja mielenkiinto. Keskeisessä asemassa ovat ohjausryhmän työskentelytavat. Merkittävä tekijä eri sidosryhmien omistajuuden kannalta on YK:n rooli Globaalissa kumppanuudessa. OECD:n ja UNDP:n työnjaon mukaan UNDP:n rooli Globaalin kehityskumppanuuden tukemisessa kohdistuu maatason toimintaan, ja sen omistajuus kumppanuuden onnistumisesta tulee lujittaa poliittisella tasolla. Poliittisen tuen lisäksi UNDP tarvitsee myös lisää taloudellista tukea, jotta ohjausryhmän joulukuussa 2012 hyväksymä toimintaohjelma voidaan toteuttaa. Tuloksellisuustavoitteiden säilyttäminen Post-2015 keskusteluissa edellyttää onnistunutta seurantaharjoitusta. Tärkeimpiä toimintoja, joiden toteutus tulee turvata, ovat tiedottaminen ja maatasolla järjestettäväksi suunnitellut työpajat, ns. poliittiset konsultaatiot, joiden tavoitteena olisi mm. tukea kumppanimaita monitoroinnin järjestämisessä, kerätä kvalitatiivista tietoa Busanin sitoumusten toteuttamisesta ja sisällyttää kumppanimaat ohjausryhmän ja ministerikokousten asialistan laadintaan. Suomen tuki kohdistetaan UNDP:n kehitysmaissa tapahtuvalle työlle, koska se edesauttaa kumppanimaiden omistajuutta ja lisää maiden mahdollisuuksia vaikuttaa kehitysyhteistyön tuloksellisuuteen.

Rahoituspäätös  11.09.2013

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892252

Tunnus

UHA2013-003648

Sivua muokattu

04.10.2013