INGO/ International Crisis Group (ICG)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.11.2013

INGO/ International Crisis Group (ICG)

Kuvaus

International Crisis Group (ICG) on yksi kansainvälisesti arvostetuimmista riippumattomista järjestöistä konfliktien ehkäisyn ja hallinnan saralla. ICG:n toiminta on yhdistelmä kenttätyöhön perustuvaa analyysiä, käytännön policy-suosituksia, julkaisuja ja tiedonlevitystä sekä korkeantason vaikuttamistyötä. ICG:n tavoitteena on puolueettoman analyysin ja tiedon jakamisen kautta vaikuttaa kansainvälisten järjestöjen, kansallisten hallitusten, virkamiesten, kansalaisyhteiskunnan, median ja tavallisten ihmisten ymmärrykseen merkittävistä meneillään olevista tai potentiaalisista konflikteista maailmanlaajuisesti ja sitä kautta ehkäistä konflikteja tai vaikuttaa positiivisesti niiden ratkaisemiseen. ICG:n myötävaikuttaa omalta osaltaan yhteiskunnalliseen vakauteen ja sitä kautta parempiin sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edellytyksiin. Tuki ICG:n toiminnalle täydentää Suomen maailmanlaajuisia toimia ihmisoikeuksia edistävän, demokraattisen ja vastuullisen yhteiskunnan rakentamiseksi.

Rahoituspäätös  25.11.2013

1 100 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

International Crisis Group

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892279

Tunnus

UHA2013-005829

Sivua muokattu

30.12.2014