Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.08.2013

Vähiten kehittyneiden maiden rahasto (LDCF)

Kuvaus

YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (UNFCCC) tuli voimaan vuonna 1994. Sopimuksen teollisuusmaaosapuolille kuuluu velvollisuus tukea kehitysmaiden ilmastotoimia ja sopimukseen liittyvää raportointia. YK:n ilmastosopimuksen 7. osapuolikokouksessa Marrakeshissa vuonna 2001 perustettiin kolme uutta vapaaehtoista ilmastorahastoa LDCF (Least Developed Countries Fund), SCCF (Special Climate Change Fund) ja AF (Kyoto Protocol Adaptation Fund). Vähiten kehittyneet maat eivät ole omalla toiminnallaan aiheuttaneet ilmastomuutosta, mutta kärsivät usein eniten sen kielteisistä vaikutuksista. Vähiten kehittyneiden maiden rahaston (LDCF) tarkoituksena on tukea ilmastosopimuksen osapuolten hyväksymää vähiten kehittyneiden maiden työohjelmaa, jonka pääpaino on ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (adaptaatio) ja sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoa tukevassa toimintavalmiuksien parantamisessa. Rahaston pääasiallisena tehtävänä on tukea vähiten kehittyneiden maiden kansallisten sopeutumisohjelmien valmistelua (NAPA - National Adaptation Programmes of Action) ja niiden toimeenpanoa. Viimeisimmän rahaston virallisen raportin mukaan (toukokuu 2013) rahaston tuella on valmistunut 47 NAPA -asiakirjaa, kolmella maalla (Päiväntasaajan Guinea, Myanmar ja Somalia) tämä on vielä työn alla. Kaikki Suomen LDC -kumppanimaat ovat tehneet NAPA:n, Nepali viimeisimpänä marraskuussa 2011. Näiden pohjalta tehtyjä, NAPA –asiakirjaa toimeenpanevia hanke-esityksiä on raportin mukaan hyväksytty yhteensä 46 maalle (yht. 109 hanketta).

Lisätietoa

http://www.thegef.org/gef/LDCF(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  14.08.2013

3 656 978 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Maailman ympäristörahasto

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89891963

Tunnus

UHA2013-003650

Sivua muokattu

12.09.2013