Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 05.06.2015

Kehitysmaatoimittajien vierailut Suomeen

Kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on Suomeen suuntautuvien kehitysmaatoimittajavierailujen toteuttaminen. Kehitysmaatoimittajavierailujen avulla rakennetaan verkostoja Suomen ja kehitysmaiden sekä suomalaisten ja kehitysmaiden toimittajien välillä ja esitellään avoimuuden ja mediavapauden toteutumista käytännössä. Mediayhteistyön perimmäisenä tavoitteena on tukea kehitysmaiden poliittista, taloudellista ja sosiaalista kehitystä Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen arvo on 60 000 €. Vuoden 2015 kehitysmaatoimittajien vierailut voidaan karkeasti jakaa kolmeen kokonaisuuteen: 1. thisisFINLAND Foreign Correspondents´ Program (8/2015; 30 000€) 2. Finnish school and education system (5/2015; 15 000€) 3. Appr. 10 custommade mediavisits from developing countries to Finland (thorough the year 2015/15 000€).

Rahoituspäätös  05.06.2015

60 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Vapaa tiedonkulku 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

vie-40

Rahoituskohteen numero

89850701

Tunnus

UHA2015-013135

Sivua muokattu

13.07.2015