WHO Hätäavun kapasiteetin vahvistaminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.03.2014

WHO Hätäavun kapasiteetin vahvistaminen

Kuvaus

Maailman terveysjärjestö WHO on humanitaarisen avun terveysklusterin johtaja toimien katastrofien yhteydessä terveyssektorin koollekutsujana ja koordinaattorina. WHO:n humanitaarisen avun organisaatio ja toimintamalli on uudistettu osana vuonna 2011 käynnistynyttä järjestöreformia. Tavoitteena on, että humanitaarinen toiminta tehostuu ja yhdistettäisiin jatkossa entistä paremmin katastrofiriskien ennaltaehkäisyyn ja kansallisten valmiuksien kehittämiseen osana WHO:n normaalia työtä. Suomi on merkittävä WHO:n humanitaarisen toiminnan rahoittaja ja on myös tukenut humanitaarisen toiminnan kapasiteetinvahvistamista.

Rahoituspäätös  11.03.2014

500 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Hätä-avun koordinointi; turvaamis- ja tukipalvelut 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Maailman terveysjärjestö-assessed

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89888701

Tunnus

UHA2014-004379

Sivua muokattu

13.03.2014