Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.08.2013

Kumppanuussopimus/SASK(Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus)

Kuvaus

SASK pyrkii kehitysyhteistyöohjelmallaan vaikuttamaan työelämän globaaleihin muutoksiin ja sen tuomiin ongelmiin vapaan ja demokraattisen ay-liikkeen avulla. SASK:in kehitysyhteistyöohjelma on yhdenmukainen hallituksen kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa. Toiminta on oikeusperustaista ja köyhyyden vähentäminen on ohjelman päätavoite.Tähän pyritään ammatillisen järjestäytymisen kautta,joka vahvistaa työntekijöiden mahdollisuuksia valvoa omia etujaan ja saavuttaa työehtosopimusten kautta ihmisarvoiset työolosuhteet (palkka, terveys ja turvallisuus). Vahvan ammattiyhdistysliikkeen on mahdollista tuoda esiin mielipiteitään yhteiskunnallisessa keskustelussa ja vaikuttaa työelämää koskevaan päätöksentekoon.Sopimiskulttuurin kehittäminen ja verkostoituminen muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa luo yhteiskuntaa vakauttavia rakenteita ja parantaa oikeustietoisuutta ja demokratiaa. Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK on suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen kehitysyhteistyö- ja solidaarisuusjärjestö. SASK perustettiin 1986 ja se on ollut ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö vuodesta 2003 lähtien. SASK:iin kuuluu kaksi keskusjärjestöä sekä 29 SAK:laista, STTK:laista että AKAVA:laista ammattiliittoa, joiden jäsenmäärä on yhteensä noin 1,7 miljoonaa suomalaista. SASK:in toiminta perustuu ay-liikkeen solidaarisuuskäsitykseen, jonka mukaan SASK pyrkii vahvistamaan taloudellista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa kehitysmaissa ja Suomen lähialueilla tukien ammattiyhdistysliikettä ja vahvistaakseen ammattiyhdistysliikkeen globaalia edunvalvontaa ja ihmisoikeuksien parempaa toteutumista.

Myönnöt

  • 2012: 4 530 000 €
  • 2013: 4 530 000 €
  • 2014: 4 530 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Työpolitiikka ja työvoimahallinto 100%

Rahoituskanava

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskes

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89808704

Tunnus

UHA2011-005237

Sivua muokattu

20.08.2013