Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 26.10.2015

Evaluointi Suomen pitkäaikaisten kehitysyhteistyömaiden maaohjelmista ja maaohjelmatoimintatavasta

Kuvaus

Suomen pitkäaikaisten yhteistyömaiden maaohjelmat ja maaohjelmatoimintatapa evaluoidaan 2015. Tarkoituksena on tukea maaohjelmien edelleen kehittämistä sekä maaohjelmatoimintatavan päivittämistä. Maakohtainen case evaluointi tehdään Etiopiasta, Sambiasta, Tansaniasta, Mosambikista, Nepalista ja Vietnamista. Kenian osalta hyödynnetään 2015 valmistunutta maaevaluointia. Maaohjelmien kestävyyden, relevanttiuden, tehokkuuden, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden pohjalta laaditaan synteesi, jossa vastataan maaohjelmatoimintatavan toimivuuteen liittyviin evaluointikysymyksiin. Evaluointi kohdistuu ajanjaksolle 2008 - 2015, jossa 2008-2012 katetaan aikaisempiin evaluointeihin perustuvana kontekstianalyysinä.

Rahoituspäätös  26.10.2015

160 514 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892594

Tunnus

UHA2015-024282

Sivua muokattu

03.11.2015