UNIDOn rahasto kehitysmaiden kauppakapasiteetin vahvistamiseksi
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 23.04.2014

UNIDOn rahasto kehitysmaiden kauppakapasiteetin vahvistamiseksi

Kuvaus

UNIDO on YK:n erityisjärjestö, jonka tehtävänä on inklusiivisen ja kestävän teollisen kehityksen edistäminen osana kansainvälistä kehitysagendaa. Järjestö on keskittänyt toimintansa kolmeen painopistealueeseen: 1) köyhyyden vähentäminen tuotannollisten toimien avulla; 2) kauppakapasiteetin kehittäminen; sekä 3) ympäristö ja energia. Suomi on ollut UNIDO:n jäsen sen perustamisesta vuonna 1966 lähtien. UNIDO on yksi Suomen monenkeskisen kauppa- ja kehitysyhteistyön tärkeimmistä kumppaneista. Suomi rahoitti vuosina 2009-2012 UNIDO:n kauppakapasiteetti- ja agribusiness- sekä investointiohjelmia yhteensä 2,9 miljoonalla eurolla. Kauppa- ja kehitysyhteistyön lisäksi UNIDO on tärkeä kumppani Suomelle ympäristöhankkeissa. UNIDO on johtava kansainvälinen toimija kaupan standardien toimeenpanossa. Suomen tuella UNIDO on vastannut joustavasti useiden kehitysmaiden pyyntöihin vahvistaa vientisektorien kapaisteettia täyttää kansainväliset standardit, millä on voitu turvata viennistä riippuvia työpaikkoja. Esimerkiksi Sierra Leonessa Suomen tuella on vahvistettu kalasektorin kapasiteettia täyttää viennin standardeja. UNIDO:n agribusiness-ohjelma on Suomen tuella vahvistanut 12 kehitysmaan ruokaturvaa mm. yksityistä sektoria kehittämällä. Suomen tuki UNIDO:n investointiohjelmalle on puolestaan vienyt eteenpäin yritystason tiedonkeruuta ja analyysia kymmenessä Afrikan maassa. Esitetään, että UNIDO:n toimintaa tuetaan vapaaehtoisrahoituksella vuosina 2014 ja 2015 yhteensä 4.2 miljoonalla eurolla. Tuki jakautuisi UNIDO:n kauppakapasiteetti- ja agribusiness-ohjelmille sekä uutena alueena UNIDO:n liikekumppanuus-ohjelma. UNIDO:lla on useita toimivia kumppanuuksia yritysten kanssa, joiden tavoitteena on tukea kehitysmaita niiden pyrkimyksissä edistää kestävää kehitystä mm. ratkaisemalla ympäristöongelmia ja luomalla työpaikkoja.

Lisätietoa

www.unido.org

Rahoituspäätös  23.04.2014

4 200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

YK:n teollistamisjärjestö

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89889201

Tunnus

UHA2011-006999

Sivua muokattu

09.06.2014