Evaluointi inklusiivisesta koulutuksesta Suomen kehitysyhteistyössä
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 10.06.2014

Evaluointi inklusiivisesta koulutuksesta Suomen kehitysyhteistyössä

Kuvaus

Ihmisoikeuksien edistäminen ja vammaisten ihmisten oikeuksien ja mahdollisuuksien parantaminen ovat olleet Suomen kehityspolitiikan ja -yhteistyön keskeisiä teemoja 1990-luvulta lähtien. Koulutus on ollut myös yksi merkittävimmistä kehitysyhteistyösektoreista, ja Suomella on hyvä maine inklusiivisen koulutuksen edistäjänä. Evaluoinnin tarkoituksena on tuottaa riippumatonta ja itsenäistä tietoa kehityspolitiikan ja -yhteistyön kehittämiseksi ulkoasiainministeriössä. Evaluoinnin tavoitteena on arvioida inklusiivisen koulutuksen ja vammaisoikeusyhteistyön ja saavutuksia, vahvuuksia ja heikkouksia sekä arvioida vammaisoikeusyhteistyön valtavirtaistamisen parhaita käytäntöjä ja puutteita. Tämän arvion pohjalta evaluoinnin tavoitteena on arvioida ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan toteutumista Suomen kehitysyhteistyössä. Evaluoinnin aikajakso on 2004 ̶ 2013. Evaluointi on synteesievaluointi, joka kattaa vammaisoikeusyhteistyön dokumenttianalyysin ja kolme tapaustutkimusta inklusiivisesta koulutuksesta Suomen kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä. Edellä mainituista arvioinneista saatua tietoa hyödynnetään arvioitaessa ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan toteutumista kehitysyhteistyössä. Evaluointi toteutetaan kirjallisen aineiston analyysin, haastattelujen ja tapaustutkimusmaissa suoritettavan kenttävaiheen avulla. Kenttävaiheen aikana korostetaan osallistavaa lähestymistapaa ja tarkoituksena on, että yhden tapaustutkimuksen toteutukseen osallistuu oikeuksien haltijoiden järjestö tai muu organisaatio, joka voi olla esim. paikallinen kansalaisjärjestö. Evaluoinnin tarjouskilpailu järjestetään siten, että evaluointi voidaan käynnistää syyskuussa 2014. Evaluoinnin tulokset ovat käytettävissä vuoden 2015 alkupuolella. Evaluoinnin budjetti on 350 000 euroa.

Rahoituspäätös  10.06.2014

350 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 40%
  • Monisektorinen opetus ja koulutus 50%
  • Ihmisoikeudet 10%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892405

Tunnus

UHA2014-009617

Sivua muokattu

18.06.2014