Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 26.05.2015

Hankesuunnittelu ja -seuranta itäosaston yhteistyömaissa

Kuvaus

Laajemman Euroopan aloite (Wider Europe Initiative) on Itä-Euroopan (Ukraina, Moldova, Valko-Venäjä), Etelä-Kaukasian (Armenia, Azerbaidzhan, Georgia) ja Keski-Aasian (Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) kattava Suomen kahdenvälinen kehityspoliittinen puiteohjelma, joka lanseerattiin v.2009. Se käsittää koko kohdealuetta koskevia yhteistyöohjelmia, kullekin kolmelle alueelle erikseen suunniteltuja, alueellista yhteistyötä korostavia ohjelmia sekä maakohtaisia hankkeita. V.2012 suoritettavan koko WEI-aloitetta koskevan evaluoinnin tulosten perusteella sekä ottaen huomioon v. 2012 julkistetun uuden kehityspoliittisen ohjelman, uusien hankkeiden kohteita tullaan painottamaan uusilla periaatteilla sekä alueellisesti (köyhimmät maat) että temaattisesti (ihmisoikeuksia edistävä, demokraattinen ja vastuullinen yhteiskunta; osallistava ja työllistävä vihreä talous; luonnonvarojen kestävä hallinta ja ympäristönsuojelu sekä inhimillinen kehitys). Yhteistyövälineinä ovat mm. kahden- ja monenvälinen yhteistyö, instituutioiden välinen yhteistyö sekä liikekumppanuuksien tukeminen ja kansalaisjärjestöyhteistyö.

Rahoituspäätös  26.05.2015

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89846801

Tunnus

UHA2015-019722

Sivua muokattu

04.06.2015