Apulaisasiantuntija ja YK:n vapaaehtoistoiminta
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.12.2017

Apulaisasiantuntija ja YK:n vapaaehtoistoiminta

Kuvaus

Maakoordinaattorin avustaja-, apulaisasiantuntija- ja YK:n vapaaehtoisohjelmien rahoittaminen on yksi Suomen monenkeskisen kehitysyhteistyön väline. Toiminta tukee Suomen pyrkimyksiä YK:n toimintakyvyn vahvistamiseksi ja tarjoaa asiantuntemusta ja henkilöresursseja sen käyttöön sekä YK:n kehityskysymyksiin liittyvää kokemusta suomalaisille asiantuntijoille. Toimintaa ja tehtävien valintaa ohjaavat kehityspoliittisen selonteon linjaukset sekä YK:n maakoordinaattorin avustajaohjelmaa, apulaisasiantuntija- ja YK:n vapaaehtoisohjelmia koskeva toimintasuunnitelma vuosille 2016–2019. Asiantuntijatoiminnan tavoitteena on sijoittaa asiantuntijoita monenkeskisiin tehtäviin siten, että se mahdollistaa jatkossa heidän siirtymisensä kansainvälisiin tehtäviin joko YK-järjestöissä tai muualla. Samalla kasvatetaan suomalaisten kehitysyhteistyöosaajien määrää ja sitä suomalaisten osaajien joukkoa, jota voidaan myöhemmin hyödyntää laajalti koko suomalaisessa yhteiskunnassa mm. julkisen sektorin kansainvälisissä tehtävissä tai kansainvälisten järjestöjen asiantuntija- ja johtotehtävissä. Toiminnalla kartutetaan suomalaisten asiantuntijoiden ymmärrystä monenkeskisestä kehityspolitiikasta varsinkin niillä toimialoilla, joilla Suomella on tarjottavanaan osaamista ja kokemusta. Suomalainen asiantuntemus ja ajattelutapa järjestön sisällä lisäävät myös välillisesti Suomen vaikutusvaltaa kansainvälisten järjestöjen toiminnassa. Suomi vastaa sopimusten puitteissa asiantuntijoiden palkka- ja muista tehtävän hoitoon liittyvistä kuluista. Parhaillaan kentällä toimii n. 35 Suomen rahoittamaa apulaisasiantuntijaa ja n. 13 YK:n vapaaehtoista sekä neljä maakoordinaattorin avustajaa. Vuonna 2017 apulaisasiantuntija- ja vapaaehtoistoimintaan varattiin 6,86 milj. euroa ja vuodelle 2018 toimintaan on varattu 3,69 milj. euroa

Rahoituspäätös  19.12.2017

16 590 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Avunantajan henkilöstö

Rahoituskanava

YK:n vapaaehtoisohjelma

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89892225

Tunnus

UHA2017-002622

Sivua muokattu

04.04.2018