Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,29.12.2016

Moldova ja Georgia/valtion virkamiesten koulutuksen tukeminen

Kuvaus

Hankkeessa tuetaan kolmen moldovalaisen ja kahden georgialaisen valtion virkamiehen/diplomaatin opiskelua Viron diplomaattiakatemiassa kurssilla ”International Relations and European Integration” Tallinnassa lukuvuonna 2011 - 2014. Kurssi sisältää kolme osiota: kansainväliset suhteet, Eurooppa-opinnot ja diplomatia. Suomen tuki hankkeelle 239 760 euroa. Viron diplomaattiakatemian tavoitteena on edistää teoreettista ja käytännön osaamista kansainvälisten suhteiden ja Eurooppa tietouden alueilla. Yhdeksän kuukautta kestävän kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille läpileikkaus kansainvälisistä asioista, erityisesti EU-tietoudesta. Itäosasto on tukenut kolmen moldovalaisen opintoja akatemiassa vuodesta 2006 alkaen ja lisäksi kahden moldovalaisen opintoja v. 2008 alkaen. Hankkeen avulla kehitetään hyvää hallintokulttuuria Moldovassa ja Georgiassa ja parannetaan moldovalaisten ja georgialaisten osaamista kansainvälisissä asioissa ja erityisesti EU:n toiminnassa. Hankkeella edistetään Laajemman Euroopan aloitteen pääteemoista yhteiskunnallisesti kestävää kehitystä mm. hyvä hallinto.

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 20%
  • Korkeakouluopetus 80%

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89850901

Tunnus

UHA2011-006524

Sivua muokattu

29.12.2016