Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.09.2016

Evaluoitavuusselvitykset ja meta-analyysit

Kuvaus

Evaluoitavuusselvityksiä ja meta-analyyseja käytetään tulevien vaikuttavuusevaluointien suunnittelussa ja valmistelussa, mikä edesauttaa niiden nopeaa, oikein suunnattua ja tehokasta toteutusta. Evaluoitavuusselvitysten ja meta-analyysien tehtävät ovat: tietolähteiden kartoittaminen ja tietoperustan luominen, tiedon yhteen vetäminen, aiheiden evaluoitavuuden selvittäminen, meta-analyysin tekeminen olemassa olevan tiedon pohjalta sekä analyysi niistä asioista, joista tarvitaan lisää tietoa.

Rahoituspäätös  27.09.2016

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892771

Tunnus

UHA2016-004996

Sivua muokattu

30.11.2016