Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.12.2014

WHO/vapaaehtoinen yleisavustus

Kuvaus

WHO on Suomelle kansainvälisen terveyspolitiikan kehittämisen tärkein yhteistyökumppani. Suomen WHO-politiikan toimeenpanosta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) yhteistyössä ulkoministeriön (UM) kanssa. Jäsenmaksun (STM) lisäksi WHO:n toimintaa tuetaan kehitysyhteistyövaroista yleisrahoituksella, joka on suunnattu strategisten tavoitteiden ja erityisesti terveyteen liittyvien vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi vähiten kehittyneissä maissa. WHO on YK:n normatiivinen erityisjärjestö, joka johtaa globaalia terveyspolitiikkaa ja toimii asiantuntijajärjestönä sekä pitkän aikavälin terveyspolitiikan rakentajana. Se asettaa terveydenhuollon normeja ja standardeja ja edistää niiden toteutumista. WHO:lla on merkittävä asema tutkimuksen suuntaamisessa ja tutkimustulosten soveltamisessa, ja se valvoo maailmanlaajuisesti terveystilannetta sekä tuottaa terveystilastoja. WHO tukee kehitysmaita terveysjärjestelmien rakentamisessa ja pyrkii parantamaan lääkkeiden saatavuutta niissä. Humanitaarisen avun osalta WHO vastaa globaalin terveysklusterin koordinoimisesta. Esitetään, että Suomi myöntäisi vuosina 2015-17 talousarvion momentilta 24.30.66 (varsinainen kehitysyhteistyö) käyttösuunnitelman kohdasta 1 (monenkeskinen kehitysyhteistyö) 12 000 000 euroa yleisavustusta Maailman terveysjärjestölle (World Health Organization).

Rahoituspäätös  22.12.2014

12 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Terveyspolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Maailman terveysjärjestö-assessed

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

81000101

Tunnus

UHA2014-054697

Sivua muokattu

01.12.2015