UNDP/Kauppaa tukeva kehitysyhteistyöohjelma Keski-Aasiassa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 01.11.2013

UNDP/Kauppaa tukeva kehitysyhteistyöohjelma Keski-Aasiassa

Kuvaus

UNDP:n toimeenpanema ohjelma käynnistyi v. 2009 osana Laajemman Euroopan aloitetta. Ohjelman avulla on edistetty aloitteen maiden talouskasvua Itä-Euroopassa, Etelä-Kaukasiassa ja Keski-Aasiassa kehittämällä kaupan edellytyksiä ja parantamalla kaupankäynti- ja kilpailukykyä. Vaiheen I aikana v. 2009-2010 valmisteltiin kauppatarvekartoitukset kaikkien maiden osalta ja toteutettiin pilottihanke yksityisen sektorin kaupankäynnin kehittämiseksi tärkeiden kauppaväylien varrella Keski-Aasiassa. V. 2011 - 2013 toteutetun vaiheen II keskityttiin ulkomaankaupan kehittämiseen, pohjautuen kauppatarvekartoituksiin ja pilottihankkeesta saatuihin kokemuksiin. Vaihe III (2014-17) toteutetaan vain Tadzhikistanissa, Kirgisiassa ja Uzbekistanissa johtuen Suomen kehityspoliittisen toimintaohjelman 2012 suosituksesta keskittää toiminta köyhimpiin maihin. Tarkoituksena on syventää jo aikaansaatuja muutoksia ja laajentaa hanketta maantieteellisesti näiden maiden sisällä. Ohjelmalla pyritään lisäämään maiden kauppapoliittista osaamista ja elintarvikealan pk-yritysten kilpailukykyä kehittämällä tuotteiden laatua ja markkinointia.Suomi on rahoittanut vaiheita I ja II yhteensä 6,2 milj. eurolla. III vaihetta rahoitetaan 9 milj. eurolla.

Rahoituspäätös  01.11.2013

9 032 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 30%
  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 70%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89856901

Tunnus

UHA2013-001502

Sivua muokattu

19.11.2013