Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.10.2013

AsDB; opetussektorin innovaatiokumppanuus

Kuvaus

Aasian kehityspankissa (AsDB) on perusteilla kumppanuusjärjestely opetusalan innovaatioiden edistämiseksi pankin köyhimmissä jäsenmaissa. Opetus kuuluu AsDB:n pitkän aikavälin strategian prioriteettisektoreihin ja tukee keskeisesti pankin tavoitetta edistää osallistavaa ja pysyvää kasvua alueen kehitysmaissa. Väestön koulutuksen ja osaamisen taso on useissa kehitysmaissa riittämätön suhteessa työmarkkinoiden tarpeisiin ja vaje on kasvussa. Maiden väliset ja sisäiset koulutuserot ovat kasvaneet ja heikoimmassa asemassa ovat usein köyhimmät väestöryhmät, naiset sekä eri vähemmistöryhmien edustajat. Julkinen rahoitus ei riitä vastaamaan kasvaviin tarpeisiin. Kohdennettuja investointeja, uudistuksia ja innovaatioita tarvitaan talouden tuottavuuden nostamiseksi ja keskeisten kehitystavoitteiden saavuttamiseksi alueen maissa. Suunnitteilla oleva opetusalan kumppanuuden päämääränä on mobilisoida yhteistyötä sekä tukea kapasiteetin luomista innovaatioiden kehittämiseksi opetus- ja koulutussektorilla Aasian ja Tyynenmeren maissa. Erityisesti panostetaan ICT:n hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa. Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia (PPPs) halutaan edistää opetussektorille suunnattavien resurssien lisäämiseksi varsinkin ylempien asteiden koulutuksessa. Opetussektorin kumppanuus tulee koostumaan seuraavista tasoista: ajatushautomomarkkinat, tiedon tuottaminenja jakaminen, innovaatiopalvelut sekä tekninen neuvonta. Suomen rahoituksella käynnistetään teknisen avun hanke (TA) joka tukee opetusinnovaatiokumppanuuden perustamista ja toimeenpanoa kahden vuoden aikana 2013-2015.

Rahoituspäätös  04.10.2013

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Monisektorinen opetus ja koulutus 100%

Rahoituskanava

Aasian kehityspankki

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

79812716

Tunnus

UHA2012-003866

Sivua muokattu

10.10.2013