Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.06.2015

Evaluointikapasiteetin kehittäminen

Kuvaus

Hallituksen kehityspoliittiset linjaukset korostavat tuloksellista vaikuttavuutta ja tulosten mittaamista. Kehitysevaluointitoiminta on keskeinen osa tulosohjausta ministeriössä. Korkealaatuiset evaluoinnit, erityisesti niiden tulosten entistä parempi hyödyntäminen, edellyttävät henkilöstön osaamista ja instituutioiden kapasiteettia sekä Suomessa että edustustoissa. EVA-11:n työohjelmaan sisältyy useita elementtejä, joiden tavoitteena on evaluointiosaamisen ja kapasiteetin kehittäminen. Näitä ovat kapasiteettitarpeiden kartoitus, koulutusohjelmien suunnittelu ja toteutus, ohjeistojen päivittäminen, evaluointineuvonta, toimintatapojen kehittäminen. Kapasiteetin kehittäminen voi myös tapahtua osallistumalla kv. tason aloitteisiin ja prosesseihin. Toiminnot kattavat UM:n ja edustustojen henkilöstön evaluointikoulutuksen, EVA-11 asiantuntijatehtävissä toimivien perus- ja jatkokoulutuksen, evaluaattoreiden koulutuksen.

Rahoituspäätös  11.06.2015

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892659

Tunnus

UHA2015-020840

Sivua muokattu

13.07.2015