Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.06.2015

Tuki Justice Rapid Response -yhteistyömekanismille rankaisemattomuuden vastaiseen työhön

Kuvaus

Justice Rapid Response (JRR) on v. 2009 perustettu yhteistyömekanismi, jonka tavoitteena on parantaa kansainvälisen yhteisön edellytyksiä saattaa kaikkein vakavimpiin kansainvälisiin rikoksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet tahot oikeuden eteen. JRR edistää rankaisemattomuuden vastaista työtä tarjoamalla valtioille sekä kansainvälisille ja alueellisille toimijoille asiantuntijatukea rikostutkintaan liittyvissä tehtävissä pääosin hauraissa valtioissa. JRR on tähän mennessä osallistunut kaikkiaan 50 tutkinta- ja tiedonhankintamissioon, joista 47 on kohdistunut kehitysmaihin. Missioita on ollut mm. Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Keski-Aasiassa. JRR tekee yhteistyötä mm. kansainvälisen rikostuomioistuimen, UN Womenin, YK:n ihmisoikeusneuvoston ja Afrikan Unionin kanssa. Tutkimusmissioissa JRR käyttää yli 500 asiantuntijasta koostuvaa verkostoaan. JRR:n kouluttamat ja sertifioimat asiantuntijat edustavat eri rikostutkinta-aloja ja maantieteellisiä alueita ja lähes puolet heistä tulee kehitysmaista. Koska JRR painottaa toiminnassaan seksuaalisen väkivallan torjuntaan liittyviä kysymyksiä, merkittävä osa asiantuntijoista on koulutettu tutkimaan juuri seksuaalirikoksia konfliktimaissa. Hankkeessa Suomen rahoitus (100.000 euroa) on korvamerkitty osallistumiseen tutkimusmissioihin, joissa tuetaan erityisesti Malin ja Guatemalan viranomaisia rikostutkintaan liittyvissä tehtävissä, sekä uusien erityisesti seksuaalirikoksiin erikoistuneiden asiantuntijoiden kouluttamiseen asiantuntijaverkostoon. Hanke paitsi hyödyttää rikostutkintaa suoraan kahdessa kehitysmaassa, myös mahdollistaa tulevia asiantuntijamissioita muissa hauraissa valtioissa. Edistämällä rikosten tutkintaa hanke luo pohjaa ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, sosio-ekonomiselle kehitykselle ja viranomaiskapasiteetin vahvistumiselle kehitysmaissa. Hanke kestää v. 2015 loppuun asti. Aikaisemmin Suomi on tukenut JRR:ää rankaisemattomuuden vastaiseen työhön osoitetuilla varoilla ja kehitysyhteistyövaroista.

Lisätietoa

http://www.justicerapidresponse.org/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  15.06.2015

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 34%
  • Ihmisoikeudet 33%
  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 33%

Rahoituskanava

Justice Rapid Response

Ota yhteyttä

oik-10

Rahoituskohteen numero

89892654

Tunnus

UHA2015-019870

Sivua muokattu

13.07.2015