Tuki Suomen vesifoorumille
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.12.2013

Tuki Suomen vesifoorumille

Kuvaus

Suomen vesifoorumi ry toimii vesialan verkostona kotimaassa, edistää julkisen ja yksityisen sektorin sekä niiden ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä jolla voidaan tukea kehitys- ja kehittyvien maiden ja Suomen kehitysyhteistyön tavoitteita. Suomen vesifoorumi on poikkeuksellisen organisaatio kootessaan yhteen käytännössä kaikki yhden sektorin toimijat. Siinä se on erityisasemassa julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan kumppanuuksien luomisessa. Uudenlaisten kumppanuuksien merkitys on noussut myös Rio+20-konferenssissa ja ne tulevat olemaan keskeisessä asemassa post-2015 agendan toteuttamisessa. Suomen vesifoorumi edistää suomalaisosaamisen hyödyntämistä kehityspankkien ja kansainvälisten järjestöjen hankkeissa, järjestää Suomessa vieraileville kehitysmaadelegaatioille tutustumiskäyntejä ja tapaamisia, toteuttaa Suomen vesialan yhteisesittäytymisiä kehityskysymyksiin painottuvissa kansainvälisissä tapahtumissa, järjestää UM:n kanssa infotilaisuuksia, tiedottaa, tuottaa tausta-aineistoja ja tukee tarpeen mukaan UM:n alueosastojen deskejä veteen liittyvissä kysymyksissä. Suomen vesifoorumin toiminta edesauttaa välillisesti kehitysmaiden kapasiteetin paranemista vesiongelmien ratkomisessa, parempaa ja tehokkaampaa vesihallintoa, vesistöjen tilan parantamista sekä vesialan kehittymistä kumppanuuksien avulla. Ulkoasiainministeriö tukee vuonna 2014 Suomen vesifoorumi ry:a 120 000 eurolla.

Lisätietoa

http://www.finnishwaterforum.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  17.12.2013

120 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Vesipolitiikka ja -hallinto 40%
  • Perus vesihuolto ja sanitaatio 50%
  • Jätehuolto 10%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

  • Suomen vesifoorumi ry
  • Suomen vesifoorumi ry

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892384

Tunnus

UHA2013-008135

Sivua muokattu

30.12.2014