Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.10.2016

Jatkotuki avunantajien yhteisverkostolle (Global Donor Platform for Rural Development) maaseutusektorilla

Kuvaus

Global Donor Platform for Rural Development (GDPRD) eli avunantajien maailmanlaajuinen maaseudunkehittämisfoorumi on kansainvälisten ja monenkeskisten avunantajien sekä kansainvälisten rahoituslaitosten, kansainvälisten toimijoiden ja tutkimuslaitosten verkosto, jossa on 38 jäsentä. Verkosto toimii lisätäkseen maatalouteen, maaseutukehitykseen ja ruokaturvaan kohdennetun avun tuloksellisuutta ja harmonisaatiota. Suomi on ollut verkoston hallituksen jäsen vuoden 2012 alusta lähtien ja on toiminut verkoston rinnakkaispuheenjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Esitetään GDPDR:n tukemista 50.000 eurolla, mikä tarjoaa Suomelle verkoston täysjäsenyyden ja hallituspaikan vuodelle 2015.

Lisätietoa

http://www.donorplatform.org(Linkki toiselle verkkosivustolle)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 100%

Rahoituskanava

Kolmannen maan julkinen sektori (delegoitu yhteistyö)

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892631

Tunnus

UHA2015-017226

Sivua muokattu

27.10.2016